Izrada hidrauličnih zupčastih pumpi

MHS Team proizvodi hidraulične zupčaste pumpe max. pritiska 310bar, svih standardnih opcija flanši, vratila i priključaka, kapaciteta od 4cc do 22cc.


Izrađujemo aluminijumske hidraulične zupčaste pumpe i hidro motore grupe 2 i grupe 3

  • Maksimalnog pritiska do 310 bar
  • Maksimalne brzine obrtanja do 3000 o/min

Kapacitet (cc/o)

  • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 33, 39cc
  • Sve vrste priključaka za usis i pritisak

Raspoložive opcije prednjih poklopaca-kačenja

  • SAE A 2-Bolt poklopac
  • Pravougaoni poklopac, više varijanti
  • DIN 60x60 poklopac, više varijanti

Pogonsko vratilo

  • Konus 1:8, 1:5
  • Cilindrično Ø15, Ø15.88, Ø17.46, Ø18, Ø19.05
  • Žlebljeno SAE 9, 10 i 11 zuba, DIN 5482 B17x14