Proizvodi MHS

 MHS - Proizvodi MHS

MHS Team u ponudi ima širok izbor hidrauličnih zupčastih pumpi i standardnih hidrauličnih cilindara.

Aluminijumske hidraulične zupčaste pumpe:

  •  Maksimalnog pritiska do 310 bar
  •  Maksimalne brzine obrtanja do 3000 o/min
  •  Kapacitet (cc/o): 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 33, 39cc
  •  Sve standardne opcije flanši, vratila i priključaka

Hidraulični cilindri:

  • Izrada svih tipova cilindara po zahtevu kupca do 4m dužine
  • Veliki dijapazon dimenzija
  • Materijal i rezervni delovi na lageru
  • Izrada 3D modela cilindra