Proizvodi Permco

 MHS - Proizvodi Permco

Čelične hidraulične zupčaste pumpe i hidro motori - Permco USA

Hidraulične zupčaste pumpe, hidromotori i raspodeljivači protoka sa igličastim i kliznim ležajevima. Isporuka originalnih rezervnih delova i servis pumpi originalnim rezervnim delovima. Sve standardne opcije flanši, vratila i priključaka. Max. pritisak: 310 bar. Max. broj obrtaja: 3000 o/min.

  • Čelični liv
  • Igličasti i klizni ležajevi
  • Kapacitet: 10cc do 199cc
  • Max broj obrtaja: 3000 o/min
  • Max pritisak: 310 bar