Izrada hidrauličnih vodova

Ogranak za izradu hidrauličnih fleskibilnih vodova/hidrauličnih creva, nalazi se na kružnom putu oko Čačka. Pored izrade hidrauličnih creva, u ogranku možete naći veliki izbor hidrauličnih uređaja, priključaka, zaptivki i hidrauličnog ulja. Izrađujemo sve vrste krutih i fleksibilnih hidrauličnih vodova, različitih veličina i načina povezivanja. U mogućnosti smo da izradimo hidraulične vodove na osnovu Vašeg uzorka, standardne oznake ili crteža.