Izrada hidrauličnih vodova

Izrađujemo sve vrste krutih i fleksibilnih hidrauličnih vodova, različitih veličina i načina povezivanja. U mogućnosti smo da izradimo hidraulične vodove na osnovu Vašeg uzorka, standardne oznake ili crteža.