Izrada hidrauličnih zupčastih pumpi

MHS Team proizvodi hidraulične zupčaste pumpe max. pritiska 310bar, svih standardnih opcija flanši, vratila i priključaka, kapaciteta od 4cc do 22cc.


Izrađujemo aluminijumske hidraulične zupčaste pumpe i hidro motore grupe 1, 2 i grupe 3

 • Maksimalnog pritiska do 310 bar
 • Maksimalne brzine obrtanja do 3000 o/min

Kapacitet (cc/o)

 • Grupa 1: 0.8, 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 2.1, 2.7, 3.2, 3.7, 4.2, 4.8, 5.8, 7.0, 8.0cc
 • Grupa 2: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 33, 39cc
 • Grupa 3: 20, 22, 26, 33, 39, 46, 50, 52, 55, 63, 71cc

Raspoložive opcije prednjih poklopaca-kačenja

 • SAE A 2-Bolt poklopac
 • Pravougaoni poklopac, više varijanti
 • DIN 60x60 poklopac, više varijanti

Pogonsko vratilo

 • Konus 1:8, 1:5
 • Cilindrično Ø15, Ø15.88, Ø17.46, Ø18, Ø19.05
 • Žlebljeno SAE 9, 10 i 11 zuba, DIN 5482 B17x14