Hidraulika građevinskih mašina

2 Hidraulika građevinskih mašina

MHS Team servisira sve vrste hidrauličnih uređaja na mobilnim mašinama, kao što su bageri, utovarivači, viljuškari kiperi.

Kvarovi na hidrauličnim uređajima kod mobilnih mašina, dovode do zastoja istih, što može dovesti do probijanja ugovorenih rokova i velikih finansijskih gubitaka.

Naš stručni tim je u mogućnosti da brzom intervencijom, otkloni kvar, smanji vreme zastoja, a time i smanji gubitke nastale usled kvara mašine.